klachten 2019-01-24T13:55:30+01:00

Mocht u niet tevreden zijn over onze diensten en wilt u een klacht indienen? dat kan.
We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld die uw klacht zal beoordelen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://ncz.nl en  www.zorggeschil.nl.

U kunt de klacht tevens mailen naar info@profitt.nl. Dan zullen we de klacht insturen en laten behandelen door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
U kunt er ook voor kiezen direct contact op te nemen met de geschillencommissie via stichting zorggeschil via onderstaande contactgegevens:

Stichting Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ)
Loostraat 58
6924 AH Loo

+31 (0) 6 51222505 (NCZ)

info@ncz.nl
www.ncz.nl

Hopelijk komen we er samen uit en kunnen we uw klacht naar tevredenheid afhandelen.